Stories

Stories2023-07-28T15:30:07+02:00

Podcast: Snedtänkt om fideikomiss

"Historikern Brita Planck lägger entusiastiskt ut texten om den urmodiga och utdaterade arvsprincipen fideikommiss. Downton Abbey! Jane Austen! Magnus Uggla! [...]

October 1st, 2023|Categories: History|
Go to Top