Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium

Loading Events

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, 19-21 september 2024, Fyn, Danmark. Tema: Nordens herregårde som dannelsescentre. https://herregaardsforskning.dk/nyheder/invitation-til-nordisk-slots-og-herregaardssymposium-2024/. Sista dag för anmälan är 5 juli 2024.

Go to Top